Bøger, som nævner Retsplejeloven § 477e

2.2. Særligt om betalingspåkravsproceduren

- Side 53 -

...477 d, hvorefter skyldneren skal fremkomme med eventuelle indsigelser inden for 14 dage, jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 1. Hvis skyldner ikke gør dette, giver fogedretten betalingspåkravet påtegning herom, jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 2, hvorefter betalingspåkravet har samme bindende virkning som en dom, jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 4, hvilket bevirker, at påtegningen annulleres, jf. § 477 e, stk. 5. Hvis der er gået mere end 4 uger, men under 1 år, kan kan fogedretten undtagelsesvis tillade sagen genoptaget. Hvis sagen genoptages, følger det af retsplejelovens § 477 e, stk. 5, at fremgangsmåden i retsplejelovens § 477 f anvendes, jf. nedenfor.

Læs på Jurabibliotek