Bøger, som nævner Retsplejeloven § 477a

2.2. Særligt om betalingspåkravsproceduren

- Side 51 -

Anvendelsesområdet for betalingspåkravsproceduren er forfaldne pengekrav på højst 100.000 kr. (ekskl. rente og omkostninger), når fordringshaveren ikke forventer, at skyldneren har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende, jf. retsplejelovens § 477 a, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Er der angivet flere skyldnere i samme betalingspåkrav, anvendes reglerne i §§ 477 d- 477 f for hver skyldner for sig, jf. retsplejelovens § 477 a, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek