Bøger, som nævner Retsplejeloven § 457

5.3. Andre forvaltningsopgaver

- Side 801 -

...at politiet har erfaring i at afhøre og i rapportform gengive borgerens forklaringer. Politiet bør således fritages for at være part i umyndiggørelsessager, jf. RPL § 457, og det forekommer ligeledes uhensigtsmæssigt, at politiet skal medvirke i indfødsretssager, navnesager og sager vedrørende stranding. Også i de mange tilfælde, hvor politiets tilladelse...

Læs på Jurabibliotek