Bøger, som nævner Retsplejeloven § 409

Proceduren (4. udg.)
Forfattere: Pernille Backhausen, Håkun Djurhuus og Christian Lundblad
Udgivelsesdato: 22. okt 2019
DJØF Forlag

Småsagsprocessens anvendelse

- Side 519 -

...rent processuelle behandling tillige omkostningsmæssig betydning, idet tilkendelse af sagsomkostninger i almindelige civile sager sker efter et sæt vejledende takster, mens tilkendelse af sagsomkostninger i småsager sker efter andre vejledende takster og retsplejelovens §§ 408-409. Vejledende takster for sagsomkostninger kan findes påwww.domstol.dk.

Læs på JurabibliotekRettergangsfuldmagt, sagsomkostninger og fri proces

- Side 521 -

...omkostningerne i forbindelse med hovedforhandlingen – og altså ikke sagens forberedelse. Som konsekvens heraf kan en part og den beskikkede advokat i henhold til fri proces aftale, at der skal betales yderligere vederlag til advokaten end det, der bliver tilkendt efter landsretspræsidenternes takster (for hovedforhandlingen), jf. retsplejelovens § 409, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek