Bøger, som nævner Retsplejeloven § 407

Proceduren (4. udg.)
Forfattere: Pernille Backhausen, Håkun Djurhuus og Christian Lundblad
Udgivelsesdato: 22. okt 2019
DJØF Forlag

Hovedforhandling

- Side 526 -

...ofte af sig selv vil give en kort fremstilling af sagen, men der er altså ikke pligt til det. Det forudsættes nemlig, at retten og begge parter er velorienteret i sagens materiale, og at en sagsfremstilling derfor ikke er nødvendig. Retten kan – og vil i praksis ofte – af opklarende hensyn stille spørgsmål til parterne i relation til sagens materiale.

Læs på Jurabibliotek