Bøger, som nævner Retsplejeloven § 406

- Side 253 -

Bestemmelserne i § 353, stk. 2 og 6, finder tilsvarende anvendelse i småsagsprocessen, jf. retsplejelovens § 406, stk. 4. Uagtet at § 353 i øvrigt ikke finder anvendelse i småsagsprocessen, vil der i praksis ikke være stor forskel på mødets form.

Læs på Jurabibliotek