Bøger, som nævner Retsplejeloven § 334a

Proceduren (4. udg.)
Forfattere: Pernille Backhausen, Håkun Djurhuus og Christian Lundblad
Udgivelsesdato: 22. okt 2019
DJØF Forlag

Bemærk, at § 334a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 334a, om det har en betydning.

Fri proces og retshjælpsforsikring

- Side 111 -

...indtægtsgrænsen for enlige. Hvis ansøgeren har børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som overvejende forsørges af ansøgeren, forhøjes indtægtsgrænsen med 57.000 kr. pr. barn. Fri proces er overordnet reguleret i retsplejelovens §§ 325-336 og yderligere i bekendtgørelsen om fri proces i relation til indtægtskravene, jf. bkg. nr. 1372 af 28. november 2018.

Læs på Jurabibliotek