Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Værneting

- Side 1072 -

...værnetingsaftaler som følge af manglende protest retsplejelovens § 248, stk. 1, 2. pkt. I mange sager vil værnetinget følge af § 247, stk. 1, 1. pkt., som henviser til internationale overenskomster, der er gennemført i dansk ret ved lov om EF-domskonventionen m.v. eller lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Se om kompetencereglerne heri blandt andet Arnt Nielsen:

Læs på Jurabibliotek