14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Restaurationsloven § 39

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af restaurationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 692 af 05. juli 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Loven træder i kraft den 1. august 1993.

•••

Stk. 2 Lov nr. 121 af 25. marts 1970 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988, som ændret senest ved lov nr. 936 af 27. december 1991, ophæves.

•••

Stk. 3 Tidligere udstedte næringsbreve som restauratør og hotelvært giver fremtidig alene adgang til at drive virksomhed fra allerede etablerede forretningssteder.

•••

Stk. 4 Alkoholbevillinger, tilladelser, dispensationer og forbud givet inden lovens ikrafttræden bevarer deres gyldighed.

•••

Stk. 5 I lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 18. december 1992, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 185 af 14. april 1993, ophæves § 21 b.

•••
profile photo
Profilside