Repatrieringsloven § 4

Denne konsoliderede version af repatrieringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 353 af 02. juni 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 11. september 2022,
som ændret ved lov nr. 1190 af 08. juni 2021 og lov nr. 295 af 20. marts 2023

§ 4

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende personer, som udtrykker ønske om at vende tilbage til deres hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil de har nær familiemæssig tilknytning, og varetager den generelle informationsindsats vedrørende repatriering.

Stk. 2 Udlændinge- og Integrationsministeriet kan overlade udførelsen af opgaven efter stk. 1 til Dansk Flygtningehjælp eller til en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger m.v. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan i øvrigt overlade bestemte opgaver til en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger m.v.