14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rejsegarantifondsloven § 23

Lov om en rejsegarantifond paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rejsegarantifondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1023 af 03. juli 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af loven, herunder om betaling af bidrag, betaling af rente og gebyrer i forbindelse med forsinket betaling, revisorbekræftelse af garanti og bidragspligtens omfang, registrering i fonden, garantistillelse og fondens bistand til rejsende.

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan efter indstilling fra fonden, hvis prisudviklingen eller udviklingen i fondens formue tilsiger det, forhøje garantistillelsen, jf. § 8, stk. 3 og 4.

•••

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren kan med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg stille garanti for lån optaget af fonden til opfyldelse af dens forpligtelser.

•••

Stk. 4 Erhvervs- og vækstministeren kan fra rejseudbydere eller formidlere for udenlandske rejsearrangører indhente de oplysninger om omsætning og forudbetalinger, der skønnes nødvendige til brug for at træffe afgørelse efter stk. 2 og 3.

•••

Stk. 6 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af tilskud til rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører. Erhvervsministeren kan i den forbindelse bemyndige Rejsegarantifonden til at administrere udbetaling af tilskud til rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører, herunder til at træffe afgørelse om udbetaling af tilskud. Bekendtgørelse om kompensation for faktiske omkostninger til rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører som følge af COVID-19, tilskud til fondskassen for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt afsætning af tabsramme i 2020 til dækning af tab på statsgarantierne på op til 300 mio. kr.

•••
profile photo
Profilside