14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Realkreditloven § 5

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af realkreditloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 315 af 11. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Lånegrænser m.v.
Inden for en lånegrænse på 80 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til følgende ejendomskategorier:

 • 1) Ejerboliger til helårsbrug.

 • 2) Private andelsboliger.

 • 3) Private beboelsesejendomme til udlejning, herunder friplejeboliger.

 • 4) Alment boligbyggeri.

 • 5) Ungdomsboliger.

 • 6) Ældreboliger m.v.

 • 7) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

•••

Stk. 2 Inden for en lånegrænse på 75 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til fritidshuse, jf. dog stk. 4, nr. 1.

•••

Stk. 3 Inden for en lånegrænse på 70 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til landbrugs og skovbrugsejendomme, gartnerier m.v.

•••

Stk. 4 Inden for en lånegrænse på 60 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til følgende ejendomskategorier:

 • 1) Fritidshuse, der udlejes erhvervsmæssigt.

 • 2) Kontor- og forretningsejendomme.

 • 3) Industri- og håndværksejendomme.

 • 4) Ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed.

 • 5) Ejendomme, der er indrettet med henblik på at dirigere datatrafik i elektroniske kommunikationsnet.

•••

Stk. 5 Inden for en lånegrænse på 40 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde.

•••
profile photo
Profilside