Realkreditloven § 5

Denne konsoliderede version af realkreditloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Lov nr. 454 af 10. juni 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 315 af 11. marts 2022,
som ændret ved lov nr. 1546 af 12. december 2023

Lånegrænser m.v.
§ 5

Inden for en lånegrænse på 80 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til følgende ejendomskategorier:

 • 1) Ejerboliger til helårsbrug.

 • 2) Private andelsboliger.

 • 3) Private beboelsesejendomme til udlejning, herunder friplejeboliger.

 • 4) Alment boligbyggeri.

 • 5) Ungdomsboliger.

 • 6) Ældreboliger m.v.

 • 7) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

Stk. 2 Inden for en lånegrænse på 75 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til fritidshuse, jf. dog stk. 4, nr. 1.

Stk. 3 Inden for en lånegrænse på 70 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til landbrugs og skovbrugsejendomme, gartnerier m.v.

Stk. 4 Inden for en lånegrænse på 60 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til følgende ejendomskategorier:

 • 1) Fritidshuse, der udlejes erhvervsmæssigt.

 • 2) Kontor- og forretningsejendomme.

 • 3) Industri- og håndværksejendomme.

 • 4) Ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed, herunder havvindmøller i Danmarks eksklusive økonomiske zone.

 • 5) Ejendomme, der er indrettet med henblik på at dirigere datatrafik i elektroniske kommunikationsnet.

Stk. 5 Inden for en lånegrænse på 40 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde.