14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Realkreditloven § 37

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af realkreditloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 315 af 11. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er der i § 37, stk. 1, ved en fejl skrevet "vil træffe en afgørelse over for" i stedet for "vil træffe afgørelse over for", jf. § 10, nr. 1, og § 15 i ændringslov nr. 1547 af 19. december 2017.

§37 Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene det realkreditinstitut eller kreditinstitut, som Finanstilsynet har truffet eller vil træffe afgørelse over for, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i et realkreditinstitut anses som parter, hvis Finanstilsynets afgørelse i medfør af loven eller dennes forskrifter er rettet direkte mod pågældende.

•••
profile photo
Profilside