14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radio- og fjernsynsloven § 7

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte forskrifter om adgang til anvendelse af dekodere i fællesantenneanlæg, der omsætter krypterede signaler til tv-signaler, der umiddelbart kan gengives af tv-apparater. I forskrifterne kan der fastsættes regler om følgende forhold:

  • 1) Programudbyderes adgang til at benytte et fælles dekodersystem, som anvendes i fællesantenneanlægget.

  • 2) Programudbyderes adgang til at anvende egen dekoder.

  • 3) Programudbyderes adgang til at afregne direkte med brugerne.

  • 4) Gebyrer til dækning af de udgifter, som er forbundet med administrationen af § 7, herunder de i medfør heraf fastsatte bestemmelser.

•••
profile photo
Profilside