14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radio- og fjernsynsloven § 50

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. paragraf 50

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§50 Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse efter § 45 midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren

  • 1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne, eller

  • 2) tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller

  • 3) tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller

  • 4) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

•••

Stk. 2 Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomhed efter § 47, stk. 1, 1. pkt., hvis det registrerede foretagende

  • 1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne, eller

  • 2) tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller

  • 3) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

•••

Stk. 3 Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomhed efter § 47, stk. 1, 2. pkt., hvis medietjenesteudbyderen groft eller gentagne gange overtræder loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.

•••
profile photo
Profilside