14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Psykiatriloven § 37

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psykiatriloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 185 af 01. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus skal efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringe sine afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland og aflåsning af døre i afdelingen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.

•••

Stk. 2 Godkender patientklagenævnet, at patienten frihedsberøves, kan spørgsmålet om udskrivning først på ny begæres prøvet i Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus, når der er forløbet 2 måneder efter nævnets afgørelse. Har spørgsmålet om frihedsberøvelsens lovlighed været indbragt for retten, jf. stk. 1, regnes den nævnte frist fra rettens afgørelse.

•••
profile photo
Profilside