14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Psykiatriloven § 2

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psykiatriloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 185 af 01. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Formålet med loven er at sikre,

  • 1) at iværksættelse og gennemførelse af tvang efter denne lov sker i overensstemmelse med grundlæggende retssikkerhedsprincipper,

  • 2) at indlæggelse, ophold og behandling i de tilfælde, hvor det sker uden patientens samtykke, i videst muligt omfang sker som led i at understøtte patientens muligheder for bedring, og

  • 3) at tvangsanvendelse efter reglerne i denne lov i videst muligt omfang tager udgangspunkt i patientens behov og udføres med respekt for patienten og dennes værdighed.

•••

Stk. 2 Tvang må aldrig erstatte omsorg, behandling og pleje.

•••

Stk. 3 Patienten skal under hensyntagen til formålet med indlæggelsen og den enkeltes tilstand have mulighed for i videst muligt omfang selv at træffe beslutninger.

•••

Stk. 4 Der skal tages størst muligt hensyn til den enkelte patients livssyn og kulturelle baggrund.

•••

Stk. 5 Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelse af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde sygehusophold, behandling, pleje og omsorg, som svarer til god psykiatrisk sygehusstandard, herunder med hensyn til de bygningsmæssige forhold, senge- og personalenormering, personalets kompetencer, politikker i relation til patienter og pårørende, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-, uddannelses- og andre aktivitetstilbud.

•••
profile photo
Profilside