14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PSI-loven § 10

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psi-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1764 af 26. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Forbud mod aftaler om eneret
Aftaler om videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger må ikke tildele eneret, jf. dog stk. 2 og 4.

•••

Stk. 2 Såfremt eneret er nødvendig for leveringen af en tjenesteydelse i offentlighedens interesse, kan den offentlige myndighed og offentlige virksomhed indgå en eneretsaftale. Aftalen skal indeholde en begrundelse for eneretten. Begrundelsen for enerettens tildeling revurderes med jævne mellemrum og under alle omstændigheder hvert tredje år.

•••

Stk. 3 Aftaler om eneret skal være offentligt tilgængelige.

•••

Stk. 4 Varigheden af en eneretsaftale om digitalisering af kulturelle ressourcer kan ikke overstige 10 år. Dog kan en eneretsaftale overstige 10 år, hvis det er nødvendigt for leveringen af en tjenesteydelse i offentlighedens interesse. Kulturministeren sikrer efter forhandling med finansministeren, at en aftale med længere løbetid end 10 år revurderes, for så vidt angår aftalens løbetid, i det 11. år og herefter hvert 7. år.

•••
profile photo
Profilside