Prismærkningsbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af prismærkningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer

Bekendtgørelse nr. 1696 af 14. december 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2292 af 03. december 2021

Reklame m.v.
§ 9

Når der ved annoncering eller på anden måde i markedsføringsmateriale gives oplysning om pris for varer, skal prisoplysningerne gives i overensstemmelse med forskrifterne i § 3, §§ 5-8§ 9 a§ 10, 2. pkt. og §§ 12-13.