Bøger, som nævner Politiloven § 2a

2. Midler der ikke indebærer indgreb

- Side 197 -

...arbejde med disse »big data«, f.eks. hvis der sker et terrorangreb, og samkøre udtræk med flere forskellige fysiske registre. Denne databehandling har nu for politiet hjemmel i PL § 2 A. Også de private optagelser kan have betydning, selv om private husstande ikke må overvåge offentligt område, bortset fra i ganske særlige tilfælde. F.eks. kan det, at...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 200 -

Systematisk indsamling og registrering af oplysninger om personer er ikke i sig selv et indgreb, forudsat at oplysningerne erhverves af lovlige kanaler. Med hjemmel i PL § 2 A regulerer en bekendtgørelse politiets registrering af oplysninger om sigtede og dømte.

Læs på Jurabibliotek