14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Politiloven § 20a

Lov om politiets virksomhed paragraf 20a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af politiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1270 af 29. november 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20a Peberspray må kun anvendes med henblik på

  • 1) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person,

  • 2) at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred,

  • 3) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg,

  • 4) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom,

  • 5) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres aktiv modstand, eller

  • 6) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens gennemførelse skønnes uopsættelig og anden og mindre indgribende magtanvendelse skønnes åbenbart uegnet.

•••

Stk. 2 Før peberspray tages i brug mod person, skal det så vidt muligt tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge peberspray, hvis ikke politiets påbud efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme påbuddet.

•••

Stk. 3 Har politiets brug af peberspray mod person medført gener, der skønnes at kræve lægehjælp, skal den pågældende straks undersøges af en læge.

•••
profile photo
Profilside