Politiloven § 15

Denne konsoliderede version af politiloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om politiets virksomhed

Lov nr. 444 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 29. november 2019,
som ændret ved lov nr. 131 af 27. februar 2018, lov nr. 1174 af 08. juni 2021, lov nr. 801 af 07. juni 2022, lov nr. 891 af 21. juni 2022, lov nr. 897 af 21. juni 2022 og lov nr. 1786 af 28. december 2023

§ 15

Politiet må anvende magt

  • 1)   med henblik på at forebygge og afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed,

  • 2)   med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben,

  • 3)   med henblik på at bringe strafbar virksomhed til ophør eller i forbindelse med efterforskning og forfølgning af strafbare forhold,

  • 4)   som led i bistand til andre myndigheder,

  • 5)   som led i udførelse af kontrol- og tilsynsopgaver samt

  • 6)   med henblik på at vurdere, om et barn eller en beruset, syg eller hjælpeløs person befinder sig i fare.