14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PNR-loven § 24

Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pnr-loven og bygger på lov nr. 1706 af 27. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 PNR-enheden skal foretage logning af mindst følgende behandlingsaktiviteter:

  • 1) Indsamling.

  • 2) Søgning.

  • 3) Ændring.

  • 4) Videregivelse.

  • 5) Maskering og afmaskering.

  • 6) Sletning.

•••

Stk. 2 Logning af oplysninger efter stk. 1, nr. 1-5, skal gøre det muligt at fastlægge formålet med samt datoen og tidspunktet for behandlingsaktiviteterne. Derudover skal det i forhold til oplysningerne, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 4, være muligt at identificere brugeren, der har foretaget behandlingsaktiviteten, samt modtageren af oplysningerne.

•••

Stk. 3 Logning af oplysninger må udelukkende anvendes til kontrol og egenkontrol eller for at sikre dataintegriteten og datasikkerheden eller til revision.

•••

Stk. 4 Logning af oplysninger opbevares i 5 år.

•••

Stk. 5 PNR-enheden stiller efter anmodning logning af oplysninger til rådighed for tilsynsmyndigheden.

•••
profile photo
Profilside