14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PNR-loven § 11

Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pnr-loven og bygger på lov nr. 1706 af 27. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Som led i en forhåndsvurdering, jf. § 10, nr. 1, kan PNR-enheden

  • 1) sammenholde PNR-oplysninger, jf. bilag 1, med oplysninger i databaser, der er relevante, med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel, eller

  • 2) behandle PNR-oplysninger efter forud fastsatte kriterier, der er målrettede og står i rimeligt forhold til målet, og som er konkrete.

•••
profile photo
Profilside