14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plejefamiliebekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om plejefamilier paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plejefamiliebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 522 af 30. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Definition
En netværksplejefamilie, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 4, er en familie, som i kraft af dens personlige relation til et konkret barn eller en konkret ung tager barnet eller den unge i pleje i forbindelse med aflastning eller anbringelse efter lov om social service § 52, stk. 3, nr. 5 og 7.

•••

Stk. 2 Familien skal være konkret godkendt, inden den modtager barnet eller den unge i pleje, medmindre særlige forhold gør sig gældende, jf. lov om social service § 4, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside