Plejefamiliebekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af plejefamiliebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse nr. 1489 af 06. december 2023

Definition
§ 9

En netværksplejefamilie, jf. § 43, stk. 1, nr. 4, i barnets lov, er en familie, som efter kommunalbestyrelsens afgørelse og i kraft af dens personlige relation til et konkret barn eller en konkret ung i familiens eget hjem tager imod:

Stk. 2 Familien skal være konkret godkendt, inden den modtager barnet eller den unge i pleje, medmindre særlige forhold gør sig gældende.