14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Planloven § 67

Lov om planlægning paragraf 67

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af planloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§67 Ved lovens ikrafttræden ophæves:

  • 1) Lov om lands- og regionplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 22. december 1989,

  • 2) lov om kommuneplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989,

  • 3) lov om by- og landzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 22. december 1989,

  • 4) lov nr. 123 af 1. april 1980 om ekspropriation til byudvikling,

  • 5) lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt,

  • 6) lov nr. 305 af 30. juni 1922 om visse bestemmelser om parcelsalg,

  • 7) kapitel 2 og § 12, stk. 3, i lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989,

  • 8) §§ 2 og 3 i lov nr. 207 af 25. maj 1983 om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., og

  • 9) § 24, stk. 1, nr. 1 og 2, stk. 3 og stk. 5, §§ 27, 28 a-28 d samt § 28 f, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 3, i lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 8. august 1990.

•••

Stk. 2 (Udelades)

•••
profile photo
Profilside