14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PET-loven § 10

Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pet-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 231 af 07. marts 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Politiets Efterretningstjeneste kan videregive oplysninger til Forsvarets Efterretningstjeneste, hvis videregivelsen kan have betydning for varetagelsen af tjenesternes opgaver.

•••

Stk. 2 For videregivelse af personoplysninger til andre danske forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer finder §§ 6 a og 7 anvendelse. Herudover finder § 8, stk. 2, i databeskyttelsesloven anvendelse, hvis den videregivelse, der er nævnt i 1. pkt., vedrører oplysninger om rent private forhold.

•••

Stk. 3 For videregivelse af oplysninger om juridiske personer til andre danske forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer finder § 6 a, stk. 1-5 og 7, og § 8 anvendelse.

•••

Stk. 4 Videregivelse af oplysninger som nævnt i stk. 2 og 3 kan kun ske, hvis videregivelsen efter en konkret vurdering må anses for forsvarlig.

•••
profile photo
Profilside