Bøger, som nævner Pensionsbeskatningsloven § 26

Pensionsinstitutter

- Side 193 -

...omfatter kapitel 1 til kapitel 5 m.v., hvilke indeholder §§ 1-48 i pensionsbeskatningsloven. Disse lovbestemmelser omfatter regler om indskud på pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed, kapitalforsikringer i pensionsøjemed, aldersforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed, aldersopsparing, indeksordninger m.fl.

Læs på Jurabibliotek