Bøger, som nævner Pensionsbeskatningsloven § 13

(7) Pensionsordninger, der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, og § 15 C

- Side 750 -

Bestemmelserne i §§ 12, 12 A, 13 og 15 C i pensionsbeskatningsloven har følgende ordlyd, jf. lbkg. nr. 586 af 24. maj 2013:

Læs på Jurabibliotek