Pensionsafkastbeskatningsloven § 37

Denne konsoliderede version af pensionsafkastbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1535 af 19. december 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 06. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023

§ 37

For pensionsberettigede, der i indkomstårene 2008 og 2009 overfører en opsparingsordning i et pensionsinstitut omfattet af § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), efter pensionsbeskatningslovens § 41 til et udenlandsk pensionsinstitut, indgiver pensionsinstituttet, hvortil ordningen er flyttet, opgørelse over beskatningsgrundlaget m.v., jf. § 21, for perioden fra overførselstidspunktet i indkomståret til og med den 31. december i indkomståret.