14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Patentloven § 65b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af patentloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65b Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af patentrettigheder og bekæmpelse af piratkopiering varetages af en særlig enhed, hvor forbrugere, virksomheder og myndigheder kan henvende sig og modtage information og vejledning.

•••

Stk. 2 I konkrete sager om piratkopiering vejleder enheden forbrugere og små og mellemstore virksomheder. Enheden kan efter anmodning og mod betaling af et gebyr afgive en skriftlig vejledende udtalelse.

•••

Stk. 3 Enheden bistår politiet og anklagemyndigheden i deres indsats mod piratkopiering.

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om enhedens opgaver og organisering m.v.

•••
profile photo
Profilside