14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Patentbekendtgørelsen § 89

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater paragraf 89

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af patentbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§89 Fremsendes en europæisk patentansøgning efter Den Europæiske Patentkonventions artikel 135, stk. 2, fra den patentmyndighed, som modtog den europæiske ansøgning, til Patent- og Varemærkestyrelsen, underretter styrelsen snarest ansøgeren om modtagelsen af genparten af den europæiske ansøgning.

•••

Stk. 2 Ansøgningsgebyr og oversættelse, eller hvis den europæiske ansøgning er affattet på dansk eller engelsk, en genpart af ansøgningen, som krævet i patentlovens § 88, stk. 1, nr. 3, skal være Patent- og Varemærkestyrelsen i hænde inden for 3 måneder fra den dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt den i stk. 1 nævnte underretning til ansøger.

•••

Stk. 3 Hvis en konverteret europæisk patentansøgning i henhold til artikel 135 i Den Europæiske Patentkonvention er nyhedsundersøgt og patenterbarhedsvurderet på basis af engelsksprogede dokumenter, skal patentkravene indleveres på dansk, når Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at patent kan meddeles. Beskrivelse med eventuelle tegninger, fotografier og sekvensliste samt sammendrag skal foreligge på dansk eller engelsk.

•••
profile photo
Profilside