Patentbekendtgørelsen § 89

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 89

Fremsendes en europæisk patentansøgning efter Den Europæiske Patentkonventions artikel 135, stk. 2, fra den patentmyndighed, som modtog den europæiske ansøgning, til Patent- og Varemærkestyrelsen, underretter styrelsen snarest ansøgeren om modtagelsen af genparten af den europæiske ansøgning.

Stk. 2 Ansøgningsgebyr og oversættelse, eller hvis den europæiske ansøgning er affattet på dansk eller engelsk, en genpart af ansøgningen, som krævet i patentlovens § 88, stk. 1, nr. 3, skal være Patent- og Varemærkestyrelsen i hænde inden for 3 måneder fra den dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt den i stk. 1 nævnte underretning til ansøger.

Stk. 3 Hvis en konverteret europæisk patentansøgning i henhold til artikel 135 i Den Europæiske Patentkonvention er nyhedsundersøgt og patenterbarhedsvurderet på basis af engelsksprogede dokumenter, skal patentkravene indleveres på dansk, når Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at patent kan meddeles. Beskrivelse med eventuelle tegninger, fotografier og sekvensliste samt sammendrag skal foreligge på dansk eller engelsk.