Pasbekendtgørelsen § 33

Denne konsoliderede version af pasbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pas m.v.

Bekendtgørelse nr. 2693 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1120 af 30. juni 2022

§ 33

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v. ophæves.

Stk. 3 Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter paslovens § 4 c efter 1. februar 2021 kan påklages til Rigspolitiet.