Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 4

2.1. Forbrugerbegrebet

- Side 18 -

...tid inden pakkerejsens begyndelse, jf. pakkerejselovens § 12. Virkningen af overdragelsen er, at den, til hvem pakkerejsen overdrages, tillige anses som rejsekunde, jf. pakkerejselovens § 4, 2. pkt. Både overdrageren og modtageren anses altså for at være rejsekunder. Det generelle forbrugerbegreb anvendes heller ikke ved reguleringen af passagerers...

Læs på Jurabibliotek