Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 22

Økonomisk tab og kausalitet

- Side 268 -

...kommercialisering af ferietiden, der har fundet sted i løbet af de sidste 70 år, kan en godtgørelsesordning forekomme rimelig. Den tabte ferietid kommer aldrig igen. En mere traditionel misligholdelsesbeføjelse som afslaget – der efter omstændighederne kan ansættes til 100 %, hvis ferien var værdiløs – kunne dog have været et fornuftigt alternativ.

Læs på Jurabibliotek