14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ophavsretsloven § 46

Lov om ophavsret paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ophavsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Anmeldte virksomheder skal efter udløbet af hver vederlagsperiode og senest ved udgangen af den følgende måned til fællesorganisationen angive mængden og typen af udleverede lagringsmedier, jf. §§ 42 og 43, medmindre fællesorganisationen efter anmodning har besluttet at udskyde tidspunktet for angivelsen. Virksomheden skal senest samtidig med angivelsen indbetale vederlaget til organisationen. Angivelsen skal underskrives af virksomhedens ledelse.

•••
profile photo
Profilside