Ombudsmandsloven § 25

Denne konsoliderede version af ombudsmandsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om folketingets ombudsmand

Lov nr. 473 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013

§ 25

Sager, der anlægges i den borgerlige retsplejes former mod ombudsmanden i anledning af dennes afgørelser, udtalelser m.v., kan efter påstand fra ombudsmanden afvises.