Ombudsmandsloven § 23

Denne konsoliderede version af ombudsmandsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om folketingets ombudsmand

Lov nr. 473 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013

§ 23

Ombudsmanden kan henstille, at der meddeles fri proces i anledning af forhold, der er omfattet af ombudsmandens virksomhed.