14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Øl- og vinafgiftsloven § 23

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af øl- og vinafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 08. oktober 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

•••

Stk. 2 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 22. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••
profile photo
Profilside