14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Øl- og vinafgiftsloven § 10

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af øl- og vinafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 08. oktober 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 9, stk. 1, fradrages

  • 1) varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver, jf. § 5,

  • 2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

  • 3) varer, der udføres til steder uden for EU,

  • 4) varer, der er fritaget for afgift efter § 11,

  • 5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende, jf. § 28,

  • 6) varer, der returneres, såfremt køberen godtgøres prisen indbefattet afgiften, og

  • 7) øl, der af et bryggeri vederlagsfrit stilles til rådighed for de hos bryggeriet beskæftigede personer til forbrug på stedet.

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside