14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offererstatningsloven § 7

Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offererstatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Erstatning ydes ikke, i det omfang skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning.

•••

Stk. 2 Erstatning ydes ikke til dækning af regreskrav mod skadevolderen.

•••
profile photo
Profilside