14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2014, men er stadig gældende for sager der behandles efter Miljøoplysningsloven § 17

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven gammel og bygger på lov nr. 572 af 19. december 1985. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

•••

Stk. 2 Lov nr. 280 af 10. juni 1970 om offentlighed i forvaltningen ophæves.

•••

Stk. 3 Loven gælder ikke for dokumenter, der er udfærdiget af en myndighed eller er kommet i en myndigheds besiddelse før den 1. januar 1971. Oplysninger om faktiske omstændigheder, der indeholdes i sådanne dokumenter, er dog omfattet af retten til aktindsigt efter reglerne i denne lov, hvis dokumenterne er indgået i en sag, der er eller har været under behandling af en forvaltningsmyndighed efter det nævnte tidspunkt, og oplysningerne er eller har været af betydning for sagen. Bestemmelsen i § 8, nr. 4, gælder for dokumenter, der anvendes efter lovens ikrafttræden. Bestemmelsen i § 9 gælder for sygehusjournaler oprettet efter lovens ikrafttræden og for tilførsler til eksisterende journaler, der er foretaget efter lovens ikrafttræden. Adgangen til aktindsigt efter § 1, stk. 2, gælder ikke for dokumenter, der er udfærdiget af eller er indkommet til de i bestemmelsen nævnte selskaber, institutioner, foreninger m.v. før lovens ikrafttræden.

•••

Stk. 4 Bestemmelser i andre love om adgang til at blive gjort bekendt med dokumenter hos den offentlige forvaltning opretholdes, uanset om de giver ret til aktindsigt i snævrere omfang end denne lov.

•••
profile photo
Profilside