14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

NIS-loven § 13

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nis-loven og bygger på lov nr. 436 af 08. maj 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

•••
profile photo
Profilside