14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

NemRefusion-loven § 5

Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nemrefusion-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 808 af 20. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen skal, i det omfang det fremgår af anden lovgivning, anvende Nemrefusion ved afgivelse af oplysninger, ansøgninger m.v. til kommunen eller Udbetaling Danmark.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL og Udbetaling Danmark nærmere regler om arbejdsgiverens, den selvstændigt erhvervsdrivendes og arbejdsløshedskassens anvendelse af Nemrefusion, herunder de tekniske krav. Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion

•••
profile photo
Profilside