Navneloven § 5

Denne konsoliderede version af navneloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 524 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 09. august 2023

Ægtefællers og samlevendes efternavne
§ 5

Ønsker ægtefæller samme efternavn, kan den ene ægtefælle med den anden ægtefælles samtykke tage dennes efternavn, medmindre navnet er taget i medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 eller 2.

Stk. 2 Det samme gælder personer, der ikke er gift, men som erklærer, at de lever i et ægteskabslignende forhold, og som enten har levet sammen i mindst 2 år eller har fælles børn under 18 år, der har eller skal have navnet som efternavn.

Stk. 3 Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om samtykke, jf. stk. 1 og 2. Social- og boligministeren kan, hvor særlige grunde taler herfor, undtage fra kravet om samtykke i stk. 1 og 2. Navnebekendtgørelsen