14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Navneloven § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af navneloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1815 af 14. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Ændring af et barns navn kræver samtykke fra barnet, hvis det er fyldt 12 år.

•••

Stk. 2 Er barnet under 12 år, skal der foreligge oplysning om dets holdning til den påtænkte navneændring, i det omfang barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det. Ved afgørelsen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til barnets holdning til den påtænkte navneændring.

•••

Stk. 3 Hvis særlige grunde taler for det, kan navneændring ske med tilladelse fra den myndighed eller ret, der behandler sagen, selv om samtykke efter stk. 1 ikke foreligger.

•••
profile photo
Profilside