Navnebekendtgørelsen Kapitel 6

Denne konsoliderede version af navnebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2022

Kapitel 6 Klage over personregisterførerens afgørelser
§ 21

Klager over personregisterførerens afgørelser om navngivning og navneændring indgives til Familieretshuset, jf. § 16 a, stk. 2-4, i navneloven.

Stk. 2 Personregisterføreren kan genoptage behandlingen af en sag, hvis:

  • 1) klagen indeholder en ansøgning, som personregisterføreren ikke har taget stilling til,

  • 2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

  • 3) der foreligger væsentlige oplysninger, som personregisterføreren ikke har taget stilling til, eller

  • 4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 3 Klageren kan til Familieretshuset påklage personregisterførerens beslutning om at genoptage sagen.