Bøger, som nævner Naturbeskyttelsesloven § 2

Retsvidenskabsteori (3. udg.)
Forfattere: Carsten Munk-Hansen
Udgivelsesdato: 22. jul 2022
DJØF Forlag

2.2.1. Formål

- Side 270 -

De love, der udtrykkeligt angiver formål, vil normalt indlede loven hermed, jf. eksempelvis naturbeskyttelseslovens §§ 1 og 2 eller planlovens § 1.

Læs på Jurabibliotek