Bøger, som nævner Naturbeskyttelsesloven § 14a

Naturbeskyttelsesloven (1. udg.)
Forfattere: Veit Koester og Winnie Kjølby Koester
Udgivelsesdato: 05. maj 2009
DJØF Forlag

Vilkårsfastsættelse

- Side 170 -

17.1 Dispensationer kan betinges af vilkår, der ligger inden for rammerne af de hensyn, der kan varetages efter naturbeskyttelseslovens §§ 1-2.

Læs på Jurabibliotek