Bøger, som nævner Naturbeskyttelsesloven § 1

3. Klageinstansen (stk. 1 og 3)

- Side 828 -

Selv om Natur- og Miljøklagenævnet organisatorisk er placeret som en del af Miljøministeriet, er nævnet og de enkelte medlemmer uafhængige af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse, jf. § 1, stk. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs på Jurabibliotek